ბედნიერებისთვის დღევანდელ დღეზე შესაფერისი მომენტი არ არსებობს


“ბედნიერებისთვის დღევანდელ დღეზე შესაფერისი მომენტი არ არსებობს. Continue reading