დიდი ინკვიზიტორი – თეოდორ დოსტოევსკი


“წინასიტყვა აქაც საჭიროა, – უფრო სწორად, ლიტერატურული წინასიტყვა, ჰმ! – ჩაიცინა ივანმა, – თუმცა მე რა მთხზველი ვარ! მისმინე! Continue reading